Tenenlezen

Tenenlezen.nl
Tenenontleden.nl

Wanneer je tegen iemand zegt dat je kunt tenenlezen is een logische vraag:

Wat is tenenlezen? Als je dan ook nog vertelt dat je zo ook tenen en voeten kunt ontleden lijkt het vaak of men denkt dat je van een andere planeet komt.

Ik probeer dan als volgt uitleg te geven en duidelijk te maken wat tenenlezen volgens mij inhoudt.

Ik kan aan de hand van de stand en vorm van de tenen van iemand iets zeggen over het karakter en de persoonlijkheid. Tenenlezen kan ik gebruiken om mensen te helpen zichzelf beter te leren begrijpen (inzicht en kennis) en zichzelf te accepteren (houding). Natuurlijk: veranderen kan alleen waar de wil is om "ja" te zeggen tegen jezelf (dat kun je alleen zelf!).

De vorm van de tenen zegt meer over karakter, dus wat er is.

De stand zegt meer over persoonlijkheid, wat je er mee doet.

Wat kun je met tenenlezen?

Iets zeggen over de persoon, vooral hoe deze zaken naar buiten toe brengt. Iets zeggen over beroep, bezigheden. Iets zeggen over relaties.

Tenenlezen is prima te leren! waarom niet door jou?

Tenen- en Voetenontleden

 

Als ik daarna uitleg wat Tenen- en Voetenontleden inhoud vertel ik het volgende.

Eerst hebben we de kennis van het tenenlezen die de pioniers op dit gebied Imre en Margriet Somogyi aan ons over hebben gebracht geleerd, in de praktijk gebracht en ervaren. Met de basisachtergrondinformatie, vanuit het holistische denken dat heel veel signalen op meerdere plaatsen "afleesbaar" zijn, kwam toch duidelijk de vraag bij ons op: wat laten de voeten verder zien? Het spoorde ons aan tot denken over waar we mee bezig waren / zijn. Het vraagt om uit je vaste denkpatroon te stappen en andere ideeën ook als bruikbaar te zien, dat vraagt moed en kritische openheid. Ook combinaties van tenen en niet alleen bovenkant maar ook de onderkant hebben toch hun verhaal. Bovendien er is ook nog de rest van de voet.

Overleg met gelijkgestemden, voortschrijdend inzicht, veel voeten bekeken en kritisch vragen stellend of het klopte wat wij dachten en weer overleggen met elkaar heeft tot dit "Tenen- en Voetenontleden" geleid.

Met Tenen- en Voetenontleden gaan we dus een stap verder. We proberen de mens meer inzicht geven in zichzelf door duidelijk te maken wat hun onderdanen volgens ons nog meer laten zien.

Er zijn veel meer methoden om meer bewust te worden wie je bent.

Bij mij past o.a. dit uitgebreide Tenen- en Voetenontleden.

Kies jij wat bij jou past.

Ook Tenen- en Voetenontleden is - als vervolg op? - te leren!

Dank:

Mijn dank aan meerdere collega’s en cursisten die me hebben "geactiveerd en gestimuleerd" en voorzien van materiaal en suggesties. een speciale dank aan Traudy Pappel, mijn "steun en toeverlaat", waar ik altijd weer een beroep "in goede en slechte tijden" op mag doen.